Wie zijn we?

Ons site-adres is: https://littledalia.nl.

Vrijwel alle foto’s die op littledalia.nl zijn gebruikt, komen van Unsplash en Pexels. Deze zijn vrij te gebruiken. Littledalia.nl claimt op geen enkele manier credits voor deze beelden, tenzij anders vermeld.

Heeft u de auteursrechten van een door littledalia.nl gebruikt beeld en u wilt niet dat het beeld wordt gebruikt? Neem dan contact op: contact@littledalia.nl.

Waar is deze verklaring voor?

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom handig de verklaring regelmatig te raadplegen.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door littledalia.nl. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Littledalia.nl stuurt nieuwsbrieven per e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds gericht op het delen van kennis en inspiratie. Anderzijds zijn de nieuwsbrieven commercieel. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website littledalia.nl. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met littledalia.nl via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam en e-mailadres.
 3. Analytics
  De website littledalia.nl verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

  Meer lezen over Cookies? Kijk dan hier!

Ontvangers

De gegevens die littledalia.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Antagonist
  De e-mail van littledalia.nl wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.
 3. WordPress
  De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website littledalia.nl zijn op de servers van WordPress opgeslagen.
 4. Linkpizza
  Voor samenwerkingen met partners, zijn wij aangesloten bij Linkpizza. Linkpizza heeft toegang tot onze statistieken in Google Analytics.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door littledalia.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar contact@littledalia.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met littledalia.nl via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software.

De persoonsgegevens die door littledalia.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar littledalia.nl. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of face ID. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website littledalia.nl privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij littledalia.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door littledalia.nl. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij littledalia.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient littledalia.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij littledalia.nl vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat littledalia.nl niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat littledalia.nl jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

  Het gebruik maken van deze rechten kan via contact@littledalia.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Littledalia.nl verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
aan het aanbieden van diensten of producten van (partners van) littledalia.nl via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan littledalia.nl de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met littledalia.nl met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen
(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Littledalia.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer littledalia.nl dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van littledalia.nl te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Of heb je het idee dat iets ontbreekt in deze verklaring? Neem gerust contact op: contact@littledalia.nl.